Συνολικά βγάζουμε περίπου 3.000 φωτογραφίες, από τις οποίες σας παραδίδουμε επεξεργασμένες και έτοιμες προς εκτύπωση περίπου 1.800 φωτογραφίες.