Όχι. Απορρίπτουμε διπλές εικόνες, δοκιμαστικές λήψεις, καμένες ανεστίαστες λήψεις, λήψεις με αστοχίες (πχ. κακές εκφράσεις).